2016, foto's staan via de link online

22-7-2016, vrijdag / Friday
De voorspellingen beloven weinig goeds, regen en onweer. Dat wordt helaas ook waarheid en om ongeveer 10:00 barst het in alle hevigheid los en is alles in no time zeikes nat.  Kleren maar ook de schoenen staan vol water, er loopt zelfs water uit mijn telefoon. Een engelse groep militairen ziet de humor ervan in en wil in de regen op de foto....wordt geregeld. / The forcast predicts nothing good, rain and thunderstorm. This unfortunately comes true at 10:00 it bursts loos and everything soakes. Clothes but also the shoos fill with water, even from my phone the water poures out. A English military group seems to like this and are willing to pose for a picture...done
Maar na een goed uur klaart het weer op en uiteindelijk lopen we weer in de volle zon. Ook nu vinden we weer aansluiting bij de meiden, Sunny is er helemaal klaar mee, Nollie en Inger hebben nog wel lol. Ik ben in ieder geval blij ze weer te zien en na even bij TAMARA!!!! en Denise te hebben gerust gaan we het laatste stukje dijk af richting Molenhoek, kort bij AGS langs en op naar de Via Glodiola. Ook nu zijn de kids allang binnen om 14:26 en wij om 17:30 binnen, om 17:51 mijn nummertje.....de rij achter mij is alleen nog maar langer geworden, ik hoop dat ze het allemaal redden. Volbracht...nooit meer 55....op naar het Lopend Buffet! / But after a good hour it gets better and finally we walk in bright sun. We now find connection to the girls, Sunny is totally done with it, Nollie and Inger are having fun. I am very pleased to see them al, and after TAMARA!!!!! and Denise rest we go for the last part in the direction of Molenhoek. Short stop at AGS- the Oase and up for Via Gladiola. Today the kids also are already a long time in: 14:26 and we finish 17:30...my number is at 17:51 and the line behind me is still growing, I hope they will be in time. DONE....never 55 again....upto the "Walking Buffet".
 
21-7-2016, donderdag / Thursday

Marc belt me om 03:00 op, ik neem redelijk vrolijk op want ik voel me weer het heertje........even is het stil, shit zegt die als je zo vrolijk opneemt durf ik niet te zeggen dat we niet gaan, laten we het maar proberen. Eenmaal aan het lopen blijkt ook dat Marc zich nog niet geheel top voelt, maar met een jasje aan komt na 2 uur toch langzaamaan de moed weer terug. Iets eten en drinken bij TAMARA!!!!! helpt ook en we zijn wel klaar voor de 7 heuvelen. Een iets andere route dan we gewend zijn, maar bekend genoeg voor ons vaste ritme van eten, drinken en rusten helpt ook om weer enigzins een goed gevoel te krijgen bij het geheel. Het weer is ook duidelijk prettiger. Op het eind lopen we ook de meiden tegen het bevallige lijf, Nollie, Inger en Sunny heb ik al veel te weinig gezien. Na een knuffel kan ik er tegen en heb geen enkele moeite met het laatste stukje. De kids zijn al lang binnen om 15:27, wij om 16:46 binnen, ook weer gehaald, nog 1 dag! / Marc phones at 3:00, I answer cheerfully, becouse I feel good....a moment it is quiet at the other end, then "Shit, when you answer so cheerful, I don't dare saying I don't want to walk" so lets try. When walking it is clear Marc is not feeling well, with jacket and after 2 hour some courage comes back. Some food and drinking at TAMARA!!!! helps and we are ready for the 7 hills road, slightly different from normal, but familiar enoug to find our ritme of eating, drinking and resting. The weather is also better. At the end we walk into the elegant body of  Nollie, Inger and Sunny. After hugging them I am ready for the last part. Kids are in at 15:27 we at 16:46 just 1 day left.

20-7-2016, woensdag / Wednesday

Het  was heter en verder. Ik hoef nooit meer naar Druten, typisch iets van "seen that, been there and done it". Route heen is mooi, Druten absoluut mooi aangekleed, terug saai en lang en ook nog eens heel heet. Het laatste stuk gaan we langzaam, Marc is beroerd en staat daarom regelmatig stil. Op de wedren ben ik geheel kapot en misselijk, Jazlyn ook had dat ook al. Marc heeft geprobeert om onderweg al alles eruit te gooien. Kidszijn om 15:03 binnen en wij om 7 over 5, maar met verlenging komt het net goed........ moeten we morgen weer. Terwijl we op de bus wachten begint het te storten van de regen, dat had nou ook niet gehoeven. / It is hotter and more far. For me no Druten again, typical:  "seen that, been there and done it" , To Druten is beautyful, Druten is Bautyful, back is boring, long and hot. The last part goes slow, Marc is sick so we stand still a lot. At the wedren I break down, for Jazlyn the same happened. Marc tried throwing up everything during the trip, Kids in at 15:03, we at 7 past 5, but due to the extra time we managed........tomorow we have to go again. While waiting for the bus it starts pouring ........not neccesary.

19-7-2016, dinsdag / Tuesday
Het was warm en ver, dat is wel het thema. Gelukkig kunnen we starten zonder jas, dat is altijd fijn! We maken redelijk meters en liggen eigenlijk continu op het schema van voorgaande jaren, alleen nu 5 km meer, maar die moffelen we langzaamaan steeds meer weg en we finishen om 16.34. De kids met Sjerk lopen ook prima en blijken uiteindelijk op een half uur eerder om 16:11 te finishen. Maar de echte kampioenen zijn Annet en Jan die het presteren om al om 15.40 te finishen! met weinig problemen lijkt het.
Op naar morgen waar iedereen een half uur eerder mag starten...behalve de 50 en 55 km. / It was hot and far, that is the theme. Luckily we can start with no jacket, that is always nice! We make meters and are on the scedual of earlier years, now only 5 more kilometers, but during we manage to get rid of them and finish at 16:34. The kids and Sjerk are half an hour before but the real champs are Annet and Jan with 15:40 with no problems. Up to tomorow where everybody can start half an hour early except for the 50 and 55.
 
18-7-2016
Maandag betekend Marc komt aan en we gaan kaartjes halen. We kregen als speciaaltje een mooie pin met de gladiool en 100, erg mooi! de rest van de middag in het zwembad gehangen, op naar morgen..../ Monday means Marc is comming and we go for the start cards. We got a special pin with Gladiolus and 100, realy beautyful. The rest of the afternoon in the swimmingpool, up to tomorow....
14-7-2016

Zover klaar, dochter in Blauwe Maandag/Dinsdag (Overbetuwe heeft dinsdag als blauwe dinsdag geclaimed), zoon met  (bijna)
Roze Woensdag coup en accessoires voor aan de tasjes door Arnie zijn vrouw Marja gemaakt! / Upto now ready, daughter in Blue Monday / Tuesday (Overbetuwe has claimed Tuesday as blue Tuesday), son with (almost) pink Wednesday hair and accessories for the bag made by Arnies wife Marja!
 
26-6-2016
Vandaag een 30 km gelopen bij de Mariken van Nieumeghentocht in Nijmegen. Samen met Annet, Suzanne en Marc om half 7 bij mij thuis vertrokken, keurig om 7 uur daar en al snel aan het lopen. Voorspellingen zijn ronduit slecht te noemen maar we houden het eigenlijk redelijk droog tot 13.00 wanneer het toch serieus plenst, jammer dat het soms toch redelijk donker is, dat komt de foto's niet ten goede. Een erg mooie tocht (het uitzicht is fantastisch Annet!) met veel klimmen en afdalen, een aantal verzorgpunten van WIOS 81 en natuurlijk de plaatselijke horeca, waar we graag gebruik van maken met een aantal koppen koffie, thee, appeltaart en fris. Al met al, perfect getimed om 14.00 terug. Een tocht om aan te raden.
Meer foto's staan als gewoon weer onder de foto link. / Today we did a 30 km at the Mariken van Nieumeghentocht in Nijmegen. Together with Annet, Suzanne and Marc we left home at 6:30 to arrive exact at 7:00 and walk soon. Forcasts are realy bad, but until 13:00 it stays reasonable dry, after tht it rains cats and dogs, which is a shame for the pictures. A very nice trip (with fantastic view according Annet!) a lot of climbing, cara posts by WIOS 81, and of course the local pubs where we gladly use some coffee, thee, appelpie and soda. Overall a perfect timed 14:00 back and a trip to recommend!
 
19-5-2016
We hebben van Omroep Gelderland een uitnodiging ontvangen om mee te werken aan opnames voor een nieuw 4daagse item. De opzet van het item is om een weergave te geven van de 4daagse door de jaren heen: van militair evenement tot volksfeest. Ze zochten mensen die lopen voor de sportieve prestatie en mensen die voornamelijk voor het feest mee lopen...daar schijnen wij dus bij te horen. Vol goede moed naar Lent waar de opnames zouden zijn bij de waalbrug, samen met een echte "sport loopster" (we hielden ons hart vast). Daar aangekomen was Ilona de sport loopster er al, gelukkig een gewoon super leuke meid die voor de hobby minimaal 1 tocht (80 km+) per week loopt! De opnames waren weer als vanouds super gezellig met Harm Edens van Omroep Gelderland, uitzending het weekend voor de 4daagse  (16-7) en vanaf 4 weken hier voor als korte teasers. / We recieved an invitation from Omroep Gelderland to cooperate on the recording of a 4days item. The idea was to present the 4days over the years: from military event to the folk festival it has become. They were looking for people who walk for the sport and peop[le who do the 4days just for the fun.....to which category we seem to belong. Full of good courage we go to Lent for the recording at the Waal bridge were with the "sport walker" (we  didn't know what to expect). When we arrived Ilona the sport walker was already there: a very nice girl who walkes for hobby at least 1 trip per week ( 80+ km)! The recordings were fun as always with Harm Enend of the Omroep Gelderland. Broadcast the week before the 4days (16-7) and from 4 weeks befor as short teasers. 
Jan Obelix, Ilona, Harm en Piet Obelix tijdens de opnames, de overige foto's en video's staan op de externe foto link (bij sommige computers/providers kan het nodig zijn om de video af te spelen door op Acties te klikken en vervolgens de video te Integreren of te Downloaden) / Jan Obelix, Ilona, Harm and Piet Obelix during the recordings, more photos and the video on the photo link. (with some providers / computers it can be neccessary to click Acties followed by Video integreren or Downloading)
 
17-5-2016
Het wandel seizoen is weer begonnen voor ons, vandaag de 1e dag van de Sjoc avond4daagse gelopen. Jazlyn, Geeran en ik waren de 3, Annet had geen tijd (maar morgen en donderdag wel), Jan geen zin/tijd en Suus bleek er stiekem toch wel te zijn. Het weer werkte weer lekker mee en we hebben in een redelijk hoog tempo de 15 km verslagen. Om 20.45 waren we alle 3 weer binnen, net voor een paar van Geerran zijn voetbal maatjes. De rest van de foto's zijn weer onder de foto link te vinden. / The season starts for us with the first day of the Sjoc evening 4days. Jazlyn, Geerran and I are 3, Annet had no time (tomorrow and Thursday she will join) Jan doesn't feel like walking/has no time and Suus appeared unexpected. Good weather and we walk in high tempo the 15 km. 20:45 we were in, just before the soccer teammates of Geerran.
 
 
Woensdag, de tweede wandeldag. De voorspellingen zijn niet geweldig: eind van de middag en de avond buien...het valt mee, wat drupjes hier en daar mogen de pret niet drukken. Ik spot weer een paar 4daagse schoenen in oranje groen. Jazlyn is er al snel met Tessa vandoor, Yara hebben we de hele tijd wel ergens net voor of achter ons en ondanks 2x pauze en wat ongein en een vriendelijke jonge dame die ons snoepjes aanbied, zijn we weer vlot binnen om 20.45, Netjes gelopen kids! En dat is dan meteen de laatste dag voor mij, ze moeten het donderdag en vrijdag alleen rooien! / Wednesday, the second walking day. The forecasts are not that good, but it is not that bad, just a drop. I see some special 4days shoes in orange/green. Jazlyn soon disapears with Tessa, Yara we spot for or behind us al the time. 2 times pause, fun and sweets fro a nice young lady and we are in at 20:45 again. Good work kids! And this is for me the end, Thursday and Friday the kids have to do it on their own.
Donderdg en vrijdag kon ik zelf niet lopen, maar de kids wel en het thema van de laatste 2 dagen was volgens Jazlyn: mooie luchten en ijs! / Thursday and Friday I am not able to walk, but the theme for those days were according Jazlyn: beautyful sky and icecream!
 
 
Bij de intocht kreeg ze ook nog eens een mooi bosje bloemen van de moeder van Yara! / At the incomming she became beautyful flowers from the mother of Yara!