2001

Eerst een stukje van Piet en vervolgens Buurjan zijn verhaal... / First a little story of Piet, followed by Buurjan his story….

Juist, afgelopen jaar ontdekt dat nieuwe dienstkistjes, niet trainen en absoluut niet weten waar je aan begint niet echt de beste start is voor het 4-daagse gebeuren. Ingelopen schoenen (die van afgelopen jaar hebben nu toch wel ongeveer 250 km ervaring!), trainen en ongeveer weten wat je te wachten staat is de basis voor nog een keer. Ook is een mede strijder gevonden in Jan van Galen, die kennen we van de dansles, de wederzijdse vrouwen zijn enthousiast: "leuk kunnen jullie samen trainen en lopen". Het klikt wonderbaarlijk! Wat het tempo betreft Jan iets harder en ik iets langzamer, perfect! Wat betreft het geestelijk nivo, zo mogelijk nog beter! dom ouwehoeren wordt ons kenmerk! Zingen gaat ook erg goed samen, Jan kent de teksten en de melodie, ik heb genoeg lucht voor een oorverdovend volume. Jan de buurman wordt al snel omgedoopt in buurjan. Echt lekker loopt hij dit jaar niet, bij mij gaat het goed, zeker vergeleken met vorig jaar!

We sluiten de 4-daagse met een lopend Buffet bij de Zomertuin in Zetten (om het af te leren..)

So last year I discovered that new army boots, no training at al land having no idea what I was doing is not a good base for doing the 4day walking experience. Now the shoes of last year are crept, we train and know more or less what to expect, a better base for walking the second time. Also I found a mate to walk with, the neighbor Jan van Galen who we know from dancing…the mutual wife’s are real enthusiast: “nice you can train and walk together!! “ We have a real click in this, the tempo of Jan has to go a little up, mine a little down, perfect. The spiritual level is possible even better, stupid talks become our trade mark. Singing works also very good, Jan knows the lyrics, I have enough air for real noise. Jan the buurman (neighbor) becomes Buurjan (neighborjan). It does not walk very sweet for him this year, for me it goes well, sure when compared with last year!

We close the 4day week with the so called walking buffet at the Zomertuin in Zetten (just to  break with the habbit of walking)

Chinees De Zomertuin in Zetten. / Chinese restaurant the Zomertuin in Zetten

En het lopend buffet... And the so called walking buffet

Maar tot zover mijn ervaringen, hieronder komt BuurJan zijn verhaal: / but until this my story, now Jan's part

2001, door Jan / By Jan

Al jaren lang heb ik langs de kant van de weg gezeten (30 en 40 km kwamen nl pal aan ons huis voorbij) om de lopers aan te moedigen. Telkens zei ik dat ik het knap vond dat wandelaars zo'n prestatie neer zetten. Na te zijn aangemoedigd, enthousiast gemaakt door buurman Piet zelf dan ook maar eens de wandelschoenen aangetrokken in 2001.

Piet had hem al eens gelopen en beweerde dat het een fantastische ervaring zou zijn, met veel enthousiaste mensen langs de kant. Tot zover correct ☹

Vergeten was Piet even te vertellen over de regen die je kunt treffen (4 dagen lang zeikweer) en dat verhaal over die laatste dag dat de mensen je op handen naar de finish dragen....nou, ik zal die mensen wel gemist hebben, want ik moest het stuk toch echt zelf lopen tot het eind en dat deed knap pijn!!

Op dat moment ook besloten dat ik de tocht nog 1 keer zou lopen, puur voor de kans een keer met zonnig weer te lopen ipv regen.

For many years I have been sitting, watching next to the road (the 30 and 40 km went right passed our house) to encourage the walkers. Time after time I said how neat it was to accomplish such an walk. So after being encouraged by neighbor Piet, I decided to put on the walking shoes for myself in 2001. Piet , who walked already once, told me it was a fantastic experience with lots of people along the route. Until this he was correct ☹. What he did not tell was about rain (4 days long) and the story about being carried on hands the part to the finish….I probably missed those people, because I had to walk it myself to the end and it ached!!  At that moment I decided to walk again, just to experience walking in the sun instead of the rain.