2000

In 1999 bedacht dat vierdaagse lopen nu we in Slijk Ewijk wonen toch wel een must is, zusje Sytske loopt al jaren en is best enthousiast..... OK, de stoute schoenen aangetrokken (dienstkistjes, van die harde zwarte!) en maar eens wat proberen te trainen. Gaat goed! 10 kilometer gaat zonder problemen. Als dan in december de enkelbandjes scheuren door een rare beweging met de pony is het trainen met een 4 maand uitgesteld. In mei wordt het trainen weer opgepakt, resultaat: een enkel zo dik als van de betreffende pony. Na een maand de tweede poging, om een lang verhaal kort te maken, alles bij elkaar ongeveer 50 km getraind.

In 1999 had the idea that four-day walk is a must since we now live in Slijk Ewijk, sister Sytske is walking it for years and is quite excited ..... OK, the boots on (army boots, those hard black!) and trying to train a little. Goes well! 10 kilometers without any problems. Then in December the ankle straps tear due to a strange movement with the pony is training postponed for about fourt months. In May, the training resumed, result: just as thick as the intended pony. After a month, the second attempt.... to make a long story short, all together trained about 50 km.

Mijn eerste schoentjes en sokken! / First shoos and socks!

Het lopen van de eerste dag is echt te gek! na ongeveer 30 km (ik herinner het me als de dag van gisteren) springen de eerste blaren me in de schoenen. Eigenwijs als ik ben pas 's avonds kijken. Blaren als guldens zo groot..... Wat moet ik hiermee??? Zusje brengt raad en komt kijken. Als ze uitgelachen is komt de simpele raad! Doorprikken of nog beter inknippen, goed droog laten worden in de nacht en 's ochtends goed intapen met leukoplast (geen ander, zogenaamd beter soort gebruiken er is niks beters!), smalle stroken, dakpans gewijs. Bij blaren onderweg? even springen en dan knappen ze wel, doet even zeer maar dat is na een 5 kilometer echt wel over! (klinkt echt geweldig he, dat 4-daagse lopen?) / Walking the first day is really fun! After about 30 km (I remember it like yesterday)  the first blisters appear in the shoes. Stubborn as I am I wait until the evening to look. Blisters as big as guilders ..... What shall I do I with this ??? Sister asked for advice and is comes to look. When she is finished laughing, the simple advice! Puncturing or better yet a little incision, let dry well during the night and in the morning well taping with adhesive tape (leukoplast, no other, supposedly better kind of use, there is nothing better!), Narrow strips, tile wise. With blisters on the go? just jump and then they burst, it hurts a little, but that will pass after a 5 kilometer…. really! (Sounds really great hey, four-day walk?)

Zusje Sytske (hulp in deze bange tijd!) / My sister Sytske (help in scary times!)

Volgende dagen gaan eigenlijk, gezien de omstandigheden wel aardig, een flinke dosis eigewijzigheid helpt ook goed! Kortom ik red het dat jaar en neem me voor om dit dus nooit meer zo te doen! / The next days are actually, given the circumstances, quite nice, a good dose stubbornness  helps right! In short, I make it that year and will never do this again, like this!