2015

Nijmeegse 4 daagse / Nijmegen 4days walk

Moeder blijft alleen thuis...(Nicole, moeder van Fabian) / And Mother stays home alone....(Nicole, the mother of Fabian)

Na 250 kilometer meegetraind te hebben mag ik op dinsdagochtend Boudewijn en Fabian uitzwaaien als ze vertrekken richting de wedren. Fabian z'n hiel heb ik ingetaped. Dat is het enige wat hij nodig heeft. Bij het trainen liep hij het best van ons allemaal. Het trainen is saai en meer voor zijn begeleiders dan voor hem. Ik heb er alle vertrouwen in dat Fabian de vierdaagse zal uitlopen. / After training for 250 km, I can wave Boudewijn and Fabian goodbye on Tuesday, when they go to the Wedren. I taped Fabian his heel to be safe. This is the only he needed. During training he walked the best of all of us. Training is boring and more for the accompanists than for him. I am convident Fabian will finish the 4day walk!

Of Boudewijn het gaat redden weet ik niet. Ik heb mijn werkagenda op donderdag en vrijdag geblokkeerd zodat ik, mocht dat nodig zijn, kan inspringen als begeleider. Niet dat het echt nodig is natuurlijk, want ze lopen met Piet mee en hij zal sowieso goed voor ze zorgen. / Whether Boudewijn will finish I don't know. I have blocked my working agenda for the Thursday and Friday for when it is needed for me to jump in as accompany. Not that it is realy needed of course, because they walk with Piet, he will take proper care of them.

Het blijkt lastig meeleven te zijn. Overdag zijn ze aan het lopen en af en toe een half antwoord via een whatsapp berichtje is alles was ik krijg. 's Avonds heeft Fabian rust nodig aan zijn hoofd, hij houdt niet zo van al die drukte en heeft geen zin om de vragen van zijn moeder na zo'n drukke dag ook nog te beantwoorden. Hij wil zitten en FIFA15 spelen. Daarbij zijn het zoveel indrukken dat hij waarschijnlijk niet eens weet waar hij moet beginnen. En Boudewijn wil alleen maar zitten en is te moe om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. / It seems difficult to empathize. During the day they are walking, with now and then a half word through the whatsapp, is all I get. In the evening Fabian needs the rest in his mind, he doesn't like all the activity during the day and doesn't like his mother asking him things after this day. He wants to sit and play FIFA 15. In addition there are so many impressions, he probably doesn't know where to start. Boudewijn only wants to sit and is to tired to satisfy my curiosity.

Na dag twee had Boudewijn het echt moeilijk. Hij strompelde werkelijk door het huis en de dagelijkse massage (jaja) deed hem erg pijn. Dieuwke de masseuse gaf aan de kuiten ook bijna niet zacht te krijgen. Op dag drie de zeven heuvelen. Bij het trainen waren heuvels funest voor Boudewijns heupen, dus in gedachten haal ik de wandelschoenen al van zolder voor dag 4. / After day 2 Boudewijn had it realy tough, He stumbled through the house and the daily massage (yes yes) realy hurted him. Dieuwke, the masseuse mentionned the calfs were almost impossible to get soft again. Day three, the seven hills. During the trainings were hills killing for Boudewijn his hips, so in my mind I took already my walking shoes from the attic for day 4.

Gelukkig komt Boudewijn na dag 3 beter terug dan hij wegging. En Fabian loopt ondertussen vrolijk door. Hij weet dat hij kuiten heeft. Erger wordt het niet. / Luckily Boudewijn comes home back from day 3 better then he went. Fabian is walking cheerfully. He knows he has calfs, that's all. It is not getting any worse. 

En dan de intocht. Ik kom bijna te laat doordat ik nog allerhande klusjes doe en cadeautjes en gladiolen koop. De vierdaagse-app (die niet goed blijkt te werken) denkt dat ze om half drie al binnen zullen komen, terwijl dat de rest van de dagen om vier uur was en daar heb ik op gerekend.  Ik vraag Piet om extra pauzes te nemen en het komt helemaal goed. Ik heb het geluk dat ik vlakbij de ingang van een tribune sta en als die wat leger wordt, mag ik erop. 5 minuten nadat ik daar zit komen ze langs. Ik gooi een voetbal richting Fabian (want wat moet je met een gladiool) maak een foto en ze vertrekken voor de laatste meters. Ik volg ze achter de tribunes naar de wedren om ze daar nog eens goed te kunnen feliciteren. Ze hebben het gehaald. Ik ben super trots. Wat een prestatie! / And than the incomming. I get there almost to late, because I have to do all kind of tasks, buy gifts and gladiolus. The 4days-app (which isn't working properly) thinks they will arrive at 14.30, while the rest of the days they finished at 16.00 and I was reconning with that time. I ask Piet to take more breaks and everything will be allright. I have the luck to be next to the door to the tribune and when it gets more quiet I can get on it. 5 minutes after I sit there they arrive. I throw a football towards Fabian (what can I do with a gladiolus?) take a picture and of they go for the last meters. I follow them behind the tribune to the wedren for a propper congratulation. They made it. I am super proud. What an achiefment!

 
Overdenkingen van een vader / verzorger (Boudewijn, vader van Fabian) voor de 1e keer in Nijmegen / Reflections of a father / carer (Boudewijn, father of Fabian) for the first time in Nijmegen:

Piet, ik vond het leuk met je mee gelopen te hebben. Je bent een ware verzorger die alle vierdaagse pijntjes kan verklaren waardoor het weer iets dragelijker werd, maar ondanks de watjes afstand van 30 km blijft het een kolere eind. Niet ik maar jij hebt de verzorgingsmedaille erg verdiend. Zinnen die ik kan bedenken bij de verschillende dagen zijn: / Piet, I liked it walking with you. You are a true care taker who can explain all the 4days walking pains, wherefor it becomes more bearable. But dispite of the wimp distance of only 30 km, it is a f****ng distance. Not I but you deserve the care taking medail. Sentences which come to mind over the different days are:

1e dag: gaat redelijk, zonder pijn, leuke ervaring. / First day: It goes reasenable, without pain, nice experience.

2e dag: leuke omgeving, Wijchen was erg leuk, maar ’s avonds was pijnlijk vooral de massage. / Second day: Nice surroundings. Wijchen was nice, but in the evening pain, esspecially the massage.

3e dag: ging het goed. Mijn benen deden het weer, Leuke passage door Nijmegen. / Third day went well. My legs work again. Nice passage through Nijmegen.

4e dag: we gaan het halen! Hoera! De tocht door Nijmegen was onvergetelijk. / Fourth day: We are going to make it! Hurray! The part through Nijmegen was an unforgettable experience.

Conclusie blijft het was een kolere eind. Onbegrijpelijk blijft dat het hoe goed de kinderen hebben gelopen. Zonder enige vorm van klagen over pijn in de voeten gingen ze maar door. Ik ben erg trots op ze. Daarnaast heb ik nog meer respect gekregen voor de 40 en 50 km lopers die deze vierdaagse ook hebben meegelopen. In een woord Fantastisch. Afsluitend ben ik erg blij de vierdaagse te hebben uitgelopen met ons leuke groepje en ben ik zeer trots op ze allemaal. / Overall conclusion, it still is a F***ng distance. Unintelligible is it how the kids have walked. Without any form of complain about painful feet, they went on. I am very proud of them. Next to this I have gotten more respect for the 40 and 50 km walkers who have also walked these days. In one word Fantastic. Concluding I am very glad finishing the 4day walk with our nice group and I am very proud of all of them.

26-7: Nabrander van Fabian 11 jaar / concluding remarks from Fabian 11 years:
"Wandelen is pijnlijk saai. Soms was er iets wel leuk. Ik riep:'mand' tegen Geerran en plotseling zei iemand 'keukenrol' toen zei ik weer 'chocoladerepen'. Het boodschappenlijstje van Ron Jans. 
Er was ook een man in een jurk, Piet en Marc gingen met hun dansen #Schamend!
Het was grappig om met Geerran te lopen, hij en ik waren de enige normale. Ballonnen maken was ook leuk.
Wat heb ik aan een gladiool? Ik heb liever een voetbal!
(Commentaar van Piet: Hij begint nu al over volgend jaar lopen.....mijn doel om de kids lol te laten hebben is blijkbaar bereikt!)
"Walking is painfully boring. Sometimes there was something nice. I yelled 'basked' to Geerran and suddenly somebody said 'papertowel' then I said 'bar of chocolate' The shopping list of Ron Jans.
There was a man in a dress, Piet and Marc were dancing with them #Shame!
It was fun walking with Geerran, he and I were the only normal people. Folding baloons was also fun.
What can I do with a gladiolus? I rather have a football!
(Comment from Piet: He started talking about walking next year.....my goal the kids having fun apparently succeeded!)
 
De Nijmeegse 4daagse komt eraan..../ The Nijmegen4days walk is comming......
Dit jaar gaar zoonlief Geerran het voor het eerst proberen, hij vind het bij voorbaat al nix, ik heb namelijk verteld dat trainen een onderdeel is van het 4daagse gebeuren en dat vind hij dus echt super.....nix ;-) Die jubel en jolijt van de 4daagse zelf dat lijkt hem wel wat maar dat stomme geloop in de weken ervoor is SAAAAAAAIIII!! / This year my lovely son Geerran is going to try walking, he hates it in advance, I told him training is part of the 4days ritual and that he thinks .......is shit ;-). The fun of the 4days on its own is something he likes but this stupid walking in the weeks before is BOOOOORING!
 
Maandag 20-7 / Monday 20-7
We hebben de kaartjes opgehaald, we is nu Marc, Boudewijn met Fabian, en ik met Geerran en Jazlyn. We mogen een kwartier eerder starten dan vorig jaar, waarom is mij onduidelijk,maar ik vind het goed. Marc is stoer de enige op de 50. Jan en Annet hebben beide wijs besloten dat het beter is om 40 te lopen, benieuwd of dat allemaal goed gaat, ik hoop het, en die hebben gister al de kaarten gehaald. Het was erg rustig, zowel op de weg als op de wedren, het weer is redelijk, droog tot nog toe maar wel dreigend. het zou dinsdag en woensdag in ieder geval droog moeten blijven, we gaan het mee maken! / We went to pick up the cards, we is now Marc, Boudewijn with Fabian and me with Geerran and Jazlyn. We are allowed to start a quarter of an hour earlier, why I don't know, but it is OK. Marc is the tough one and only on the 50. Jan and Annet have disided wisely to do the 40, I hope everything will go well, they picked up their cards yesterday.  It was real quiet on the road as well on the wedren, the weather is good, dry until now, but cloudy, thueseday and wednesday it seems to stay dry, we will see!
 
Dinsdag 21-7 / Tuesday 21-7
Vroeg in de ochtend regent het, dus Marc op de 50 en Jan en Annet , Suus en Johanna hebben regen. Als wij starten is het droog...het blijft de hele dag droog en warm. Het is super weer, aan de warme kant voor velen, maar alles beter dan weg regenen. Het belangrijkste: de kids doen het goed, Fabian en Geerran spurten af en toe weg, Jazlyn heeft last van haar heup, maar het gaat, morgen maar kijken of het goed genoeg is om verder te gaan. / Early in the morning it rains, so Marc on the 50, Jan and Anent, Suus en Jahanna have rain. When we start it is dry....it stays dry and warm all day long. It is super weather, a bit to warm for some, but everything better dan rain pouring out of the sky. The most important: the kids do well, Fabian and Geerran sometimes run away, and Jazlyn has a hip that hurts, but it seems possible to bear, tomorrow we will look whether it is good enough to walk.
 
Woensdag 22-7 / Wednesday 22-7
Vanmorgen zonder jassen gestart, ziet er wat dreigend uit maar de voorspellingen zijn goed. Het wordt ook lekker warm en droog, koel briesje er af en toe bij, lekker! We lopen eerst een half uurtje tot het bakkertje, waar de eerste pauze en koffie met appelflappen hebben. Daarna hebben we een lekkere dag, goed doorgelopen, Geerran een tijdje kwijt geweest maar die liep keurig door en vonden we na telefoon contact netjes terug. Verder geen problemen, Marc weer ontmoet en verder gezamelijk verder gelopen, Jan en Annet ook een paar keer gezien. Keurig om 16.10 terug! Morgen de 2e helft van de week. / This morning we started without jackets, it looked as if it is going to rain, but the predictions are good. It becomes really good dry and warm weather, with a little breeze. We walk for half an hour, upto the backery for the first stop with coffee and apple jacks.After this we have a good day with firm walking. Geerran is lost for a while, but he was doing what he was supposed to do: keep on walking, after some phone contact we found him and went on. Further no problems. We met Marc again and went further together. Jan and Annet we saw a few times. Nice at 16.10 we finish. Tomorrow the second half of the week.   

Donderdag / Thursday
Ondanks voorspellingen van regen voor vandaag is het de hele dag weer droog en warm. We lopen vlot, belanden toch weer eens tussen de bezenmagens , maar ook snel weer tussen de mensen. Jazlyn loopt steeds beter en Geerran zijn we op het eind weer kwijt....die is een half uur eerder op de wderen dan wij. We finishen om 16.05! / The predictions were rain, but it is warm and dry all day. We walk fast, but nevertheless we walk between the "Bezemwagens" (busses to pick up the people who quit), but soon after this between the people. Jazlyn is going stronger every day and Geerran has disapeared again at the end......he is at the finish half an hour earlier the we are. We finish at 16.05.

Vrijdag 24-7 / Friday 24-7
Een hele week zonder regen, warm en droog, het was werkelijk super. De kids hebben het alle 3 prima gedaan. Fabian en Geerran hebben bijna de hele weg samen gelopen en Jazlyn, Boudewijn en ik er zo'n beetje achter en er om heen. In de ochtend flink opgeschoten, de dijk met zingen in een noodgang en daarna het tempo naar beneden. Een tijd bij Auto Gaat Sneller (AGS) gezeten en Jos Bosso, gedronken en balletjes gehakt gegeten. Omdat Marc, Annet, Suus en Johanna verder achter lagen (die finishen om 17.00) het laatste stuk gedaan, Nicol ontmoet op het laatst en om 16.10 binnen. Weer een SUPER 4Daagse! / A whole week without rain, warm and dry, it was realy super. The kids all 3 have walked realy good. Fabian and Geerran have been walking together the whole way and Jazlyn, Boudewijn and I behind them and around. In the morning we made a good distance, the dikeway we took with speed and singing, after that the tempo goes down. We spend some time with Car Goas Faster (AGS) and Jos Bosso, drinking and eating meatballs. Because Marc, Annet, Suus and Johanna are further behind (finished at 17.00) we went on, met Nicol at the end and finished at 16.10. Again a SUPER 4dayswalk!

Sjoc avond4daagse

26-05-2015, dinsdag / Tuesday

De eerste Sjoc dag, het is koud, maar droog en dus hebben prima weer wandelweer. We zijn wat laat van start door de kaartjes die overal vandaan moeten komen, internet inschrijving van Jara en wij moeten nog inschrijven. Als we om 18.20 lopen gaat het al snel vlot. Geerran is niet bij te houden en nadat Jazlyn en ik bij Inger pauze hebben gehouden zien we hem nog maar net in de verte lopen. We zijn goed 21.15 binnen. / The first Sjoc day, it is a bit cold, no rain so perfect walking weather. We have a delayed start due to the tickets which have to come from different places, Jara her card from the internet stand and we have to subscribe this moment. When we have started at 18.20, we go fast. Geerran goes this fast we cannot keep track and after Jazlyn and I have a short break at Ingers house we barely see him in the distance. We finish at 21.15.

27-05-2015, woensdag / Wednesday

Het is lekker warm vandaag, kaartjes hebben we nu al een stuk sneller bij elkaar en zodra we de drukte uit zijn gaat het best hard. De dametjes hebben het zo te zien naar hun zin en ook Geerran heeft meer schik. 20.55 binnen, zo vroeg zijn we volgens mij nog nooit geweest…/Today it is nice warm, we now have the tickets faster and as soon we leave the crowd, we go! The laydies seem to have fun and Geerran also has some more fun than yesterday. We finish at 21.55, I don’t think we have been this early before…. 

28-05-2015, donderdag / Thursday

Ondanks het slechte weer over de dag, is het mooi opgeklaard en schijnt het zonnetje heerlijk als we starten. We lopen met zijn zessen en bij de koffie bij Annet thuis schuiven Suus, Anne en Johanna aan en heeft Henk een huis vol. Weer op weg blijven we het hoge tempo van vorige dagen houden en stuiven Slijk Ewijk door, pauze voor Loenen, een borrel in Herveld, gezellig gezelschap voor de laatste kilometers en om 9 uur (bijna) zijn we al weer binnen. Op naar de laatste dag! / Despite of the rain during the day, in the evening the weather is fine with sun and it is warm enough to start with the jacket of. We now walk with six and at the coffee at Annet her house, Suus, Anne and Johanna join us and Henk has the house crowded. On the road again, we follow the up-pase tempo and fly through Slijk Ewijk, a short break at Loenen, a nip of Grand Marnier in Herveld, nice company for the last kilometes and at 9 o'clock (almost) we are in. Just one last day!

29-5-2015 vrijdag / Friday

Vrijdag is met name nat. Geerran, Jazlyn en Jara zijn op vol tempo bezig om zo snel mogelijk de gezelligheid van de finish te berijken. Jan en Annet liggen gemiddeld een kwartier tot een half uur achter, ook als bij Jari gepauzeerd wordt door Jan en Annet zijn de kids al weer een kwartier onderweg. Bij de intocht is het weer droog en komen we droog de gezelligheid door om opgewacht te worden door Oma Drika, Gert-Jan, Henk, Li-An en de vader van Jara. Al met al toch een zeer goede avond4daagse week! / Friday is wet, this says it all. Geerran, Jazlyn and Jara are at high speed bussy to reach as fast as possible the fun at the finish. Jan and Annet lay behind between 15 minutes and half an hour, even when Jan and Annet have their break at Jari, the kids are already 15 minutes on the road. At the incomming the weather gets better, it is dry and we arrive dry at the fun, where we meet Oma Drika, Gert-jan, Henk, Li-An, and the father of Jara. After all a good evening4day walk!