2004

Eerst weer.... nou ja dat weten we nu wel! Het leek mooi, Jan en ik zouden weer samen lopen, een dorpsgenoot (Ronald) misschien ook, gezellig! Jan is zijn oude schoenen zat en heeft ook Meindels gekocht de vrijdag voor de 4-daagse. Hij is te eigenwijs om ze die paar dagen die hem resten vast iets in te lopen. / First….ok, we know it by now! It seems so nice, Jan and I will walk together again, a fellow villager (Ronald) will maybe join us, nice! Jan now is sick of his old shoes and has decided to buy Meindles like mine on the Friday before the 4days. He is to stubborn to take those few days to walk with them.

Jan zijn complete uitrusting

We beginnen op de dinsdag vol goede moed, Jan klaagt na een half uurtje over een steentje wat nu echt lastig wordt. Bij de ingelaste stop blijkt inlopen van schoenen ook handig kan zijn om het zakje met droogte korreltjes te verwijderen, of in ieder geval te ontdekken dat ze nog in de schoenen zitten! / We start on the Tuesday full of good courage. Jan is complaining after half an hour about a little stone bothering him. At the pause we take it points out walking before with your new shoes has the benefit you find the bag with drought grains and remove them before putting them on!

Ronald

Ook Theo en Barry zijn er weer, ook een vriendinnetje van Barry, Kalijn loopt mee. Helaas loop Kleintje (zoals Kalijn al snel heet) de eerste dag, waarschijnlijk door de regen, een blaartje ter grote van haar halve zool op en valt na een half uur op dag 2 uit. Theo neemt het besluit dat zij alle drie stoppen....Ik begin met keelontsteking, dus bloed oprochelen en paracetemolletjes tegen de koorts op dag 1 en 2. Ronald bleek op plastic klompjes te lopen en het woord training hoorde hij op dag 1 voor het eerst. / Theo and Barry are also present, they take with them a friend of Barry, Kalijn. Unfortunately Kleintje (Little in Dutch, the new name for Kalijn) gets a blister during the first day as big as her hole sole, probably due to the rain. After half an hour during the second day she stops and Theo decides for the 3 of them to stop…..I start with a throat inflammation, so expectorating of blood and taking painkillers paracetamol against the fever on day 1 and 2. Ronald turns out to walk on plastic clogs and the word training he hears on day 1 for the first time.

Ronald zijn plastic klompjes na de 4-daagse

Al met al wel, ondanks de verschrikkelijke regen, gezellig alleen het tempo van Ronald lag wel erg laag en hield ons ook op (om 16.45 uur binnenkomen!!!). Vanaf dag 3 was de koorts minder alleen begon het nu tussen mijn billen te schuren met zeer vervelende gevolgen.... De ochtend van dag 4 voor de keus, of alles droog houden tussen de billen met talkpoeder of nat en glad met vaseline.

NEEM DUS NOOIT TALKPOEDER, NA 3 KILOMETER WORDT DAT KLONTERIG EN HARD, schuurpapier is er niets bij!!!!..............AAAUUUUW!

Gelukkig waren Ronald en Jan erg meevoelend en hielden mij op de been met opmerkingen als: "neem alles niet zo BLOED serieus" of "daar heb ik toch zo'n BLOED hekel aan" of "waar is Piet?? oooh volg het bloed spoor maar, hahaha!" / Overall, nevertheless the enormous rain, it is very nice, only the tempo of Ronals is this low we get in at 16:45. At day 3 the fever is getting less, but now I get rug burns between my bottom. At the start of day 4 the question: or make it dry and ad talcum, or make it greasy with Vaseline.

NEVER TAKE TALKUM, AFTER 3 KM IT GETS STICKY AND LUMPY, abrasive paper is nothing like it!!!! AAAUUUWWW.

Luckily Jan and Ronald were empathizing and kept me going with remarks as: “don’t take it so BLOOD serious” or “I have such BLOOD hate against it” or ”Piet?, just follow the BLOOD trace hahaha!”  

Wat ik zelf wel erg leuk vond is de reacties op onze tekst op de t-shirts, dit in verband met die man die 40 km loopt en op basis van de wet gelijke behandeling zijn medaille opeist. De rechter heeft deze man gelijk gegeven: "inderdaad mijnheer, u heb recht op uw kruisje want u heeft bewezen een mietje te zijn" Ha, ha, ha. Maar ff serieus, de tekst is als volgt: / I personally liked the reactions on the text on my t-shirts, this because of the man walking 40 and on the act on equal treatment men-woman demands his medial. The judge has decided in favor of this man: Yes sir, you heve the right to get this medial, because you proved to be a sissy” hahaha, but serious, here is the text (its better in Dutch): LAW for equal treatment: YES but not during the walking

Het enige probleem is dat veel mensen je t-shirt pas zien als ze achter je lopen, opmerkingen als: En nou ben ik wel benieuwd wat er op de voorkant staat zijn ons deel, de uitleg over hoe en wat moet een paar keer per uur gegeven worden! Heb je weer wat te praten... / The only problem is people see the shirt first from behind, you hear them talking: now I am curious what is on the front. The explanation has to be given several times per hour. So we have something to talk about…..

Ronald doet ook een zeer verrassende ontdekking: Het gebruik van paracetamol als hulpje om de startpijntjes te bestrijden werkt zeer goed, zo goed zelfs dat de laatste dag bij de brug voor Cuijk zijn eerste woorden als hij daar aanschuift voor een soepie zijn: "PILLETJE!!" Op de vraag: "maar Ronald wat wil je eten en drinken?" Weer "PILLETJE!!" Ja, ja, je ontdekt van alles tijdens je eerste 4-daagse. / Ronald makes a very surprising discovery: taking a painkiller as help reducing start-up problems works very good, even this good that his first words at the meeting point at the bridge in Cuijk are: “Painkiller!!” On our question, but Ronald what would you like to eat or drink? The answer is: “Painkiller!!” yeah, you discover all kind of new things during the 4days.

2004, door Jan / By Jan

Inmiddels 3 jaar gelopen op, wat ik weet, net iets te kleine schoenen, hetgeen steevast resulteert in losgelopen nagels..niet echt fijn. Op aanraden van een aardige mevrouw van die lage schoenen gekocht, lekker licht. Die mevrouw vond het schoenen waar je zo 40 km op weg loopt.. Tja, dan zal het wel in die laatste 10 km zitten, want al tijdens het trainen zitten ze mij niet lekker. Maar ja, ze hebben geld gekost, he?! In de week voor de 4-daagse het besluit genomen om toch hoge schoenen te kopen en die andere maar gelijk in de prullenbak te gooien. Resultaat is de enkels overbelast (dus dik) maar in ieder geval geen blaren en geen losgelopen nagels. / I have walked for 3 years now, what I know is that to narrow shoes result in loosening of nails, which is not really nice. On the advice of the nice lady in the shop bought low shoes, nice light, the kind you just walk 40 km like nothing….but the last 10 km are probably the problem, already during training they are not comfortable. But you spend money on them…..In the week before the 4days decided to buy higher model and throw the other in the garbage can. Result: ankles overloaded (thick) but no loosening of nails anymore!