2005

Vrijdag de hoogtepunten / Friday the highlights:

Jan heeft er echt zin in! Judy Ann verschijnt weer ten tonele na dinsdag te zijn uitgevallen. De beruchte mais velden, waar de weg zich tussendoor slingert. Oma's (met) beroemde pannekoeken! Natuurlijk De Pontonbrug! En volgens goed gebruik ter Afsluiting: Het Lopend Buffet! / Jan has fun! Judy-Ann appears at once after stopping on Tuesday. The fearfull corn fields, the way goes in between. Grandmothers (with) famous pancakes! Of course the Pnton bridge. Ending as it is supposed to be with the "walking buffet"

Donderdag de hoogtepunten / Thursday the highlights:

We ontmoeten een vriendelijke mevrouw die ons uitnodigt voor koffie met appeltaart!  Twee jonge helden met hun eerste 4-daagse ervaringen, vlak voor de heuvels... / We meet a frienly lady who infites us for koffee and applepie. Two young herros with their first 4day walk experience just before the hills..

 

Appeltaart mevrouw, jarig in deze week, dus groot feest! / Apple pie madam, her birthday this week so big party!

Woensdag de hoogtepunten / Wednesday the highlights: sorry, no photos

Lekker ff zitten in Niftrik. De opstopping in Nijmegen vlak voor de aankomst.  / Enjoying a break in Niftrik. The  trafic jam in Nijmegen, just before the finish.

Dinsdag de hoogtepunten / Tuesday the highlights:

Dingemans ondersteuningspost. Burgemeester Tuinman ter knuffeling, helaas het echte knuffelen niet op de foto....Dank Jan! (nee ik stond er niet voor, jij stond verkeerd met de camera!) Slijk Ewijk, het uitzicht bij Jan voor de deur. / Dingemans support post. Mayor Tuinman for hugging, unfortunately the hug is not in the picture...thanks Jan (no, i was not standing in front, you were at the wrong place with the camera)

Maandag, kaart opgehaald en 's avonds ff bij de Dingemansen langs geweest, ter voorgenieten. Vincent en Judy Ann bekijken hun loopkaart, zo van "Wat moet ik hier nou weer mee????" / Monday we went to Nijmegen for the walking cards. In the evening we went to the Dingemans for the pre-enjoyment. Vincebnt and Judy-Ann are looking at the walking card with someting; WTF we have to do with these.

 12-07, Piet

We hebben zondag de laatste meters als training gelopen, vandaag hier in Apeldoorn heb ik de Apeldoornse 4-daagse wandelaars langs zien komen: nu gaat het echt kriebelen! Ik heb een heuptasje aangeschaft, de dienst koppel mag dit jaar thuis blijven: je moet af en toe moderniseren. Ik hoop ook dat we leuke foto's kunnen maken en die elke dag op de site kunnen plaatsen. Verder is er nu officieel een gezangenboekje gemaakt wat bestaat uit Nederlandse teksten op de melodie van bekende wandel liedjes. Jan is zoals op de pagina Training, tips, liedjes.... te lezen is zeer Crea Bea geweest en we hebben nu een boekje met bijna 8 pagina's liedjes! Ook ik heb een poging ondernomen en zelfs Colinda vind dat ze mee moet doen en heeft een liedje aangeleverd (nr 7) / We walked the last trip on Sunday, today I see the walkers of the Apeldoornse4day comming by: now it starts to itch! I bought meself a bum bag, the old militairy one has to go, one has to improve sometimes. I hope to make some nice photos during walking and put them on the site every day. Further we now officially have the Slijkewijkse songtext book, Dutch texts and melodies inspired on wel known walking songs. Jan has been very creative, I tried to make some and even Colinda has made one (no 7)

Zondag 10-07, Jan

Vandaag de laatste training gelopen. Een vertrouwde route van ca 13 Km, waar we doorgaans ook de trainingen begin van het jaar mee starten. Als zo'n generale repetitie de voorbode moet zijn van wat we gaan verwachten?? Het begon al goed; Piet voelde iets in zijn schoen uitgetrokken, maar niets te vinden. Ikzelf voelde na een aantal Km's mijn linkerenkel opspelen in de zin van dat h­et wat pijnlijk aanvoelde (hopelijk wordt het niet zo dik en overbelast als vorig jaar). Hetgeen er wel goed uitkwam was flink hard zingen en dom lullen. Nu zijn dat op zich 2 niet onbelangrijke elementen, maar het schijnt dat lopen toch ook wel belangrijk is? Het besluit werd tijdens de wandeling genomen dat we een soort van dagboek zullen gaan bijhouden tijdens de 4-Daagse (en nu maar hopen dat we ook beiden 4 dagen wat te melden hebben..) Hoe dit in z'n werk moet gaan is nog onduidelijk, met name of Piet er wel zin in heeft aan het einde van de dag nog eens een stukje op de site te plaatsen (hij zal het moeten doen, want hij vertrouwt mij het Password niet toe). / Today the last training. A well-known route of 13 km, with which we normally start the training. If the general rehearsal is a prediction is for what to come…It started well: Piet seems to feel something in his shoe, looked: nothing. I myself felt after some km my ankle, a bit painfull (hopefully it will not get as big as last year). What went good was the very load singing and foolish talking. It seems these things are important of their own, but walking seems also important. We decided to make some kind of diary during the 4days (hopefully we have something to say 4 days long). How we are doing this is not clear yet, especially Piet has find some time and fun in placing the scripts on the site (he has to do this on his own because he seems not to trust me with the password)

26-06: Wezen lopen met Jan, mijn nagel komt nu echt los na de grote teen breuk van 30 december, als die maar hersteld is voor de 4-daagse! / I have been walking with Jan, my nail is comming loose from the big toe which broke at 30 December, I hope it will recover in time fort he 4days.

22-06: Ik hoor dat bij het trainen Judy-Ann haar knie heeft geblesseerd! We hopen dat het voldoende hersteld is voor de 4-daagse! / I heard Judy-Ann has hurt her knee during training. We hope she will recover in time for the 4days.

 2005, door Jan / by Jan

Wat zal dit jaar ons brengen? In ieder geval zijn we weer lekker bijgepraat tijdens de trainingen en volgens onze wederzijdse vrouwen zouden we dit jaar al meer getraind hebben dan voorgaande jaren. O ja?? / What will this year bring? Anyway we have been talking about everything during training and according our wifes we have trained more than ever before. O, yes??

Eerst....ach, laat ook maar! De voorbereidingen ed. / First…..ok, let’s go! The preparations

Wat komt er dit jaar????? Getraind hebben we, schoenen moeten het ondertussen ook kunnen. Arnie (mijn collega) loopt ook weer, heeft net iets minder getrained dan 2 jaar geleden. Zelfs hij is er van overtuigt dat 1000 kilometer trainen misschien wat overdreven is....Ook Ronald schijnt van de partij te gaan zijn, nu met schoenen (en training??). / What will this year bring????Training we did, shoes have to know the drill by now. Arnie (my colleague) will also walk this year, has been training a little less than 2 year ago. Even he is convinced that 1000 km training as a bit overdone….Ronald also seems to be in on the party, now with shoes (and training???)

En ja hoor, de echte schoenen van Ronald, de eerste officiële foto's! / The REAL shoes from Ronald!!

Verder hebben we Colinda haar familie ook zover: nichtje Judy-Ann en haar toekomstige echtgenoot Vincent doen mee, ook zwager Peter is zo gek. We zijn benieuwd, ome Gerrit lijkt gek genoeg om het spul 's ochtends vroeg naar Nijmegen te brengen vanuit Huissen, mooi geregeld! / Colinda her family are going to try: niece Judy-Ann and her to be husband, also Peter, brother in law is this crazy. We are curious how this will end. Uncle Gerrit is crazy enough to bring the group to the start from Huissen every morning!