2011

3-9-2011 De Airborn Oosterbeek

Wat kan ik ervan zeggen? Het was vroeg, ver (40 km) en warm, perfect voor Jan en mij dus...Gelukkig waren er na de eerste helft mensen zo vriendelijk om voor gratis water te zorgen, waarvoor dank!! Je snapt niet dat er serieus mensen waren die 25 cent voor een watervulling van je flesje vroegen!! Verder hadden we natuurlijk schitterend weer, heerlijke broodjes met: Hamburger, gehaktbal en saté. Helaas niemand van de Walkers getroffen, half vijf klaar en weer naar huis....  / What can I say? It was early, far (40 km) and warm, perfect for Jan and me.....Luckily there were AFTER the first half people so friendly to profide free water, thanks again for this! Man can not understand there are people wha seriously ask 25 cent for a bottle fill of water!! Further as sad very good weather, delicious hamburger, meatball and sate, Seen nobody from the Walkers4walkers, half past four done, and back home.

Het eerste gratis water!

DOTO Verslag van 12-08-2011, door Jan: /  DOTO report from 12-08-2011, by Jan:

Na een paar dagen, dan eindelijk de moed eens opgevat om te zien en lezen hoe anderen de Dodentocht beleefd hebben.....
Zelf ben ik samen met mijn vaste loopmaatje Pietman, Marc Piraat en Arnie gestart. Ik had ooit eens -in mijn onwijsheid- tegen Piet gezegd, dat als ik dit jaar de 4-daagse redelijk zou doorstaan en snel weer bij de les zou zijn, ik zou OVERWEGEN om ook eens wellicht, misschien, mogelijkerwijs de DoTo te gaan lopen.Maar ja, dat soort dingen moet je niet roepen tegen Piet, want dan ben je direct de klos:-)
Uit de verhalen van Piet van eerdere versies kon ik mij enigszins een beeld opmaken van wat ons te wachten stond (niet dus:-(
Het begon al goed voor de start met die regen. De hele week op buienradar ed gekeken en daar werd 0,9 mm voorspeld.....Nou, die hadden we er voor de start er dus al wel op zitten.... Rondje Bornem was wel leuk en het viel mij alleszins mee dat de mensen tot ca 03.00 wel aanwezig bleven langs de route. Tot de 50 Km ging het wel lekker, tot we bij Bart aankwamen. Ik had mij erg lopen verheugen op mijn Powernap (ff 15 minuutjes de ogen dicht) maar dat wilde dus niet lukken.....niet slapen/doezelen, maar klaarwakker liggen en tot overmaat van ramp, onhoog komen met een venijnige kramp in mijn kuit (die er dus niet meer uit is gegaan de rest van de tocht). Ervaring tijdens de 4Daagse heeft mij geleerd dat mijn kleine teentjes na 50 Km aan gort liggen, doordat er geen sprake is meer van blaren tellen, maar de teen is gewoon 1 grote blaar geworden en daarbinnenin drijft een nageltje wat zo heerlijk los ligt en tegen elk randje aandrukt. Normaal hou ik dan stug de schoenen aan, kom thuis, knip eea kapot, plak af en ga slapen tot de volgende loopdag. Maar dat zag ik dit keer niet zitten, dus de stoute schoenen uitgetrokken, en de schade eens bekeken. Naast mij zat een alleraardigste dame te genieten van een heerlijk bord macaroni van Bart en Pietman zei nog voor de gein (?) "Let even op je bord, want die blaar gaat spuiten...." Gelukkig kwam het vocht niet op haar bord, maar spuiten deed het. Vervolgens die schoen weer aan en dan strompelen naar de 50Km lijn......

After a few days, I  finally had the courage to see and read how others have experienced the Dodentocht .....I along with my regular walking buddy Pietman, Marc Pirate and Arnie started the DOTO. I had once, in my foolish nature, told Pieter that if I would pass the Nijmegen  4-day without big problems, I  would consider perhaps, maybe, possibly the DOTO to walk. But that sort of thing you should never tell Piet, because you'll immediately be remembered to this by Piet and hold to it :-)  From the stories of Piet from earlier versions I could draw up some idea of what to expect (not so :-( ) It started well until the rain starts poring out of the sky. The whole week I lookd at Rain Radar and there was 0.9 mm predicted ..... Well, at the start there is already this 0,9 mm .... The first Bornem tour of about 10 km was fun and it struck me that the people remained there along the road until about 03.00. Until 50 km it was nice, until we arrived at Bart for the Walkers4Walkers rest. I had been really looking forward to taking my power nap (15 minutes eyes closed) but that did not happen ..... no sleep / doze, but fully awake and to make matters worse, a nasty cramp in my calf muscle (which did not disappear during the rest of the trip). Experience during the 4daagse, has taught me that my little toes after 50 km goes to pieces, because there is no more use in blisters counting: but the toe is just one big blister with in the middle of this blister a nail which is floating around and lovely lying loose and pressing against each edge.Normally I like to keep on my shoes, come home, cut the blisters, paste it with leucoplast and go to sleep until the next walking day.. But I saw this time this is a no-go, so pulled out the shoes and re-examined the damage. Next to me sat a very nice lady enjoying a delicious plate of macaroni and Bart and Pietman said fore fun (?) "Pay attention to your plate, because the blisters are going to squirt ...." . Fortunately the water did not land on her plate, but spraying it did.... Then the shoes back on and then stumbling towards the 50km line ...... 

rust op 50 km! / Rest at the 50 km point.

De afstand tot de 75 Km lijn was niet echt genieten, daarna ging voor mij de lol er wel af, door alle regen (jas aan, jas uit, jas aan, ......)en het gebrek aan toeschouwers. Bij de rust van 75Km heb ik tegen Marc en Arnie gezegd hun eigen tempo te moeten lopen (gingen veel sneller dan ondergetekende) en dat ik er wel achteraan zou komen. Hetzelfde aanbod deed ik Pietman, maar die wilde niet van wijken weten. Het extra -niet voorziene half uurtje tot 21.30- heb ik met berekenend tempo tot mij genomen. Na het bord van de 5 Km te gaan, bleven de borden van 4, 3, 2 en 1 Km in mijn beleving wel heel ver uit elkaar staan. De warme handdruk van Bart op (2 Km ??) de kant deed veel goed. Het aanbod van mijn grote vriend Pietman om zijn arm cq schouder te misbruiken om voort te strompelen heb ik toch maar afgewezen......ben toch geen watje? Eh...? 

The distance to the 75 km line was not really enjoyable, the fun disappeared because of the rain (jacket on, jacket off, jacket on, ......) and the lack of spectators. At the rest area of 75km, I said to Arnie and Marc to walk their own speed (going much faster than I was) and I should follow on my own. Pietman I made the same offer but he did not want to leave me. The unanticipated additional half hour to 21:30, (we thought it would all end at 21.00) I have taken to me with calculated pace. After the sign of the 5 km to go, the signs of 4, 3, 2 and 1 km in my opinion were very far apart. The warm handshake from Bart (2 km?) standing aside the road did much good. The offer of my great friend Pietman for taking  his arm or shoulder as support for continuing  to stumble, I could only rejected ...... I am no sissy am I?...... Eh...?


Om nu te zeggen dat ik het al-met-al een leuke tocht vond, nee. Of ik het een ervaring vond, ja. Of ik van mijzelf vind dat het toch knap is om het te volbrengen, eigenlijk stiekum wel ja. Of ik het ooit weer zal doen, ............ Zeg nooit, nooit, maar de DoTo is niet echt mijn ding. Geef mij maar de lol en de fun tijdens de 4D, dan neem ik dat lopen wel op de koop toe.
In ieder geval staat als een paal boven water, dat Bart uitstekend zijn best heeft gedaan (sorry Bart, dat ik niet met meer genoegen heb kunnen genieten van alle culinaire versnaperingen die je mij hebt aangeboden) en dat ik zonder de hulp van vriend Piet -die mij de gelegenheid bood om ultra-light te lopen, door mijn jas tekens weer op zijn heupgordel te binden- nog meer weerstand had moeten overwinnen.
Felicitaties aan eenieder die met goed gevolg de tocht heeft volbracht en voor degenen die het misnoegen moesten ondergaan om plaats te nemen achter die gehate gele vlag; volgende keer meer succes!  

Saying I had an all-in-all nice trip, no.. Whether I was an unforgettable experience, yes.. Do I think of myself that it is an achievement to accomplish it, actually, secretly, yes. ............ If I will ever do it again, ............. Never say never, but the Doto is not really my thing. I prefer the fun at the 4D, I take it that walking of it for granted. In any case, no doubt at all, Bart has done an excellent job in looking after us (sorry Bart, I'm no more energy to enjoy all the culinary delights that you have offered me) and that without the help of friend Pieter - who gave me the opportunity to go ultra-light walking by binding my coat onto his hip-belt – I would have more obstacles to overcome. Congratulations to everyone who has successfully completed the journey and for those who had to undergo the displeasure to sit behind the hated yellow flag, next time more success!

11-08-2011

De voorspellingen lijken goed, dus waarschijnlijk gaan we morgen met zijn 4'en naar Bornem, de Dodentocht........100 km in 24 uur....../The weather seems good, so probably we will depart with 4 man for Bornem tomorrow, the Death Marches..........100 km in 24 hours.....

19-07-2011 De Nijmeegse 4daagse

Dinsdag, start van de 4daagse, we hebben gister onze kaarten opgehaald, veters verkocht, er waren zelfs nog een aantal mensen die nog paarse wilde (schijnbaar was ik de enige die nog paars had) Op het veld, bij de "blauwe maandag" een aantal walkers gesproken, de hand geschud en natuurlijk gekust! Schitterend weer op maandag, hoe wordt het de rest van de week, de voorspellingen waren slecht..../ Thuesday, start of the 4days, yesterday we picked up our cards, sold laces, there were people who wanted purple laces (I seemed to be the only one with some purple left) On the green at the "blue monday" we spoke some walkers, shook hands and kissed of course! Beautiful weather on monday, what shall the rest of the week bring, the predictions where verry bad...

Maar we lopen om ongeveer 4.30, het weer lijkt in ieder geval goed. Ik probeer in de schemer hardnekkig een mevrouw met een "gipse poot" die mee loopt op de foto te krijgen, uiteindelijk met wat meer licht lukt het./We walk at round 4.30, the weather seems all right. in the half dark I try to take a picture of a lady with a "plaster leg" who is walking. 

We maken een hoop vrienden met onze "Vriendschaps gordels", de shooter gordeltjes, die altijd voor vragen, opmerkingen en hilariteit zorgen! Ondertussen verkoop ik veters met het grootste gemak, de nieuwe oranje/groene special edition veters van Sunny doen het geweldig. Ook worden er tussendoor hondjes gevouwen van de figuur balonnen. /We are making a lot of friend with our "Frienships belds" shooter belds which always are good for questions, remarks and laughter. In between I sell laces so easy, the new orange/green limited edition laces of Sunny are great. Also some time is found to make baloon figure dogs.

Richting Elst, waar Jan rose olifantjes en hondjes knuffelt, door naar Slijk Ewijk waar we de opblaas pakken aan gaan trekken om zo door eigen gebied te trekken. / Direction Elst, where Jan hugs pink elefants and dogs, than the way to Slijk Ewijk, where the inflatable suits will be put on for the trip throug our own neighboarhood.

Geweldig die reacties van bekenden zodra ze door hebben wie daar in dat Obelix pakken voor hen langs komen. Bij de brandweer pakken uit en door naar Nijmegen, een prima dag! / Great responce off all our friend and acquaintances, as soon as they reconise us in the inflatable Obelix suits. At the firebrigade post we put of the suits and then up for Nijmegen, what a great day!

20-07-2011

De woensdag, wat regen, niet veel en zeker niet wat ze voorspeld hebben. Ik heb weer ruzie met men camera, die wil geen mooie schemer foto's maken...Gelukkig klaart het weer snel op en hebben we weer een schitterende dag. Het roze olifantje verschijnt weer aan Jan, als bewijs dat het niet aan de pillen lag, ik knuffel nu ook! / Wednesday, some rain, not much and certainly not what has been predicted. I fight with my camera, who refuses to make good pictures in the half dark....luckely the weather gets better and we have a beautiful day again. The pink elefant appears again to Jan, as proof it are not the pills which make him see this, I hug her also!

Toch ziet Jan kans om mij op dit vlak te verslaan....../ However Jan sees a chance to beat me here ....

Wijchen, wat kunnen we daar van zeggen, dat zien we vandaag veel en vaak (net als onze rusts, ook veel en vaak). /Wijchen, what shall we say, we see a lot of it and often (like our rests, a lot and often).

Het weer is goed, de sfeer zit er goed in en Sunny krijgt een verlaat verjaardagskadootje van me, een 3-kleur scoobie, een paarse, een oranje en een groene veter, ik was vergeten om hem maandag op haar werkelijke verjaardag te geven (toen had ik hem ook nog niet gemaakt, maar dat terzijde). / The weather is good, the mood is great and Sunny gets her late birthdays gift from me, a three color scoubie with one purple, one orange and one green lace, which I forgot to give on her on monday (I didn't have it ready at that time, but that aside).

Ongeveer kwart over vier binnen, wel erg vroeg...  / Back at the wedren at a quarter past four, a bit early....

21-07-2011

Ook de donderdag begint weer met goed weer, we boffen...camera...ach laat maar, ik ontdek even later dat er een knoppie verkeert staat, zucht.../The Thursday also starts with good weather, lucky basters we are...the camera...leave it, I discover some time later there is a button in the wrong position.....

We ontmoeten 2 erg beleefde jonge dames, die ons met regelmaat lief vragen of ze er even langs mogen. / We meet two very polite girls, asking every time we meet them, in a very polite way if we would be so kind to let them pass.

Ik ontmoet 2 jongens die het wel leuk vonden om een stukkie met de wandelaars mee te lopen, ja geen officiele lopers dus, gewoon zat worden drank mee voor onderweg en mee lopen maar, toch al stiekem 20 km ver...ik vind het knap! /I meet 2 boys who disided that it would be nice walking a part of the day with the walkers, no officially walkers, just getting drunk, take booze for on the road and walk, at this point about 20 km....respect!!

Het wordt steeds meet het feest der herkenning, oude (en nieuwe) bekenden overal. / It is getting more and more the feast of recognition old (and new) acquaintances all over the place.

De appeltaart dames (jarig ook nog!) /The apple pie ladies (and even her birthday today!)

De lus bij Ottersum komen we lekker door, even pauze, 7 heuvelen en dat begint het te hozen, wat een regen, alles in een keer drijfnat, schoenen vol water, dit is niet leuk!! Hoewel sommigen er ook drijfnat snoezig uit zien..../ The extra part at Ottersum is no problem, a break, the 7 hills road and then it starts to rain so hard, everything is wet in seconds, shoes full of water, this is no fun! However some people look lovely even when the are soaking wet....

22-07-2011

Ja, we hebben de vrijdag gehaald na de plensbui van gistermiddag. Jan heeft zijn schoenen half droog, ik heb mijn oude aan gedaan. Ik krijg het nu weer voor elkaar om in het donker foto's te maken, gelukkig!!De Engels schoolmeisjes zijn er ook weer, hoewel ik niet weet hoeveel er van vorig jaar zijn, de mijnheer en zijn vrouw echter wel. We komen nu ook mensen uit de buurt tegen, Randwijk./ Yes we made it to friday after the rain of yesterday. Jan his shoes are half way wet, I took my old boots. I finaly manage to take pictures in the dark, luckely! The English scoolgirls are also there, I don't know how many of them are the same as last year, but the sir at the side and his wife are. We meet people from the neightboarhood, Randwijk

Als Jan me op een gegeven moment te ver vooruit is haak ik (om bij te trekken) aan bij wat militairen met supersnelle house (muziekinstallatie achterop), kelere wat hadden die gasten een snelheid en kabaal, ze hadden twee en een half uur moeten wachten omdat iemand per ongeluk de 30 km had genomen, vandaar...maar het ging wel hard. Ponton brug over, nog even afscheid nemen van onze cathering vriendinnen en gaan naar het laatste stukje. Nog even de laatste bekenden op de foto voor het pak aan gaat, want dan wordt het moeilijk! En zo de intocht (tot de pakken ons in de steek lieten....)/At a certain moment Jan is far in front, I walk to catch up with some soldiers with super fast house (music equipment on the back), fuck what a speed did those guys, and what a noice, they had been wayting for 2,5 hours for somebody who went with the 30 km......f*cking fast!  Pontoonbridge over, saying goodbye to our cathering friends and up for the final part.  The last pictures of acquaintances before we put on our suites, after that it will be difficult to take pictues!  And than the finishing this way (until the costumes let us down....)